About us

Ervaringsgebieden Kunst & Cultuur, Maatschappelijk, Sociaal, Sport, Jeugd, Ouderen en Gezondheidszorg


Tarief - Fixed price - Fee


Wij bieden verschillende diensten aan en bespreken van wat past bij doelstelling, het project of de organisatie. De tariefsmogelijkheden zijn een fixed price (vooraf overeengekomen prijs) of een uurtarief (bij interim). Voor de succesvolle werving van (een gedeelte van) het aanvraagbedrag wordt een procentuele fee afgesproken. De fee wordt berekend over het gehonoreerde bedrag.

Tijd - Aandacht - Focus


Werving van financiën is vaak een bewerkelijk proces dat tijd, aandacht en focus nodig heeft. We denken mee, nemen werk uit handen en leveren zo een belangrijke bijdrage aan het bereiken van doelstellingen.


Our team